Odonets Gemensamhetsanläggning

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Odonets samfällighetsförening

Odonets samfällighetsförening är en förening enligt lagen om samfälligheter. Vårt område består av fastigheterna på följande vägar: Blåbärsstigen,Klarbärsstigen, Krusbärsstigen, Lingonstigen samt Vinbärsstigen i Kungsängen.

Föreningen ansvarar för skötsel och underhåll av lekplatser, garagelängor ochgrönytor inom föreningens område.
Föreningen ansvarar också för vinterväghållning inom området.

Denna hemsidas främsta uppgift är att ge föreningens medlemmar fortlöpandeinformation kring föreningen och dess verksamhet.
På denna hemsida kommer information kring Grannsamverkan att läggas upp.

Odonets Kabel-Tv Förening, OKTF, kommer också att ha en sida på hemsidan därinformation kring kabel-tv-nätet, vårt avtal med Comhem m.m. skall finnas.

Historik

Nedanstående text är hämtad ur en broschyr som togs fram till försäljningen av husen i området när husen var färdiga 1972.

(Broschyren avser även radhusen i området väster om Körsbärsvägen - samfälligheten Krikonet)

På Tibbleområdet i Kungsängen bygger HSB i Stockholm 116 lägenheter i småhus.

Området kommer att bestå av rad- och kedjehus, som upplåtes med äganderätt. Marken upplåtes med tomträtt av Upplands-Bro kommun. För vissa gemensamma nyttigheter bildas en förening enligt lagen om gemensamhetsanläggningar.

Inom bekvämt gångavstånd finns livsmedelsbutik, barnstugor, post, bank m.m. Ett områdescentrum planeras och kommer förmodligen att ligga i anslutning till Trafikplatsen Kungsängen, västra. Beträffande skolor finns låg-, mellan- och högstadiedel i den närbelägna Ekhammarsskolan. Gymnasium finns i Jakobsberg och Spånga. Buss går till Kungsängens station. Därifrån går pendeltåg på ca 34 min. till Stockholms central.
Strax norr om området går nya motorvägen El8 fram.
I öster gränsar småhusområdet till den s.k. "Gröna Dalen" som förenar gamla och nya Kungsängen. Dalen går i norrsydlig riktning och är ca en halv mil lång.
Inom "Gröna Dalen" finns planer på att inordna en del aktiviteter med anknytning till motion, idrott, kultur o.d.
Dessa planer har inte konkretiserats ännu.

Ekonomiska villkor, fördelning m.m.


Husen finansieras i samarbete med Stockholms Sparbank.
I samarbete med sparbanken kommer de som önskar förvärva hus att kunna erbjudas topplån. Lånefrågor diskuteras hos Stiftelsen Ekkronan.
I en särskild bilaga redogöres för kostnader och finansiering.
Köpare till husen anvisas ur följande tre bostadsköer.

Upplands-Bro kommun
Stiftelsen Ekkronan
HSB i Stockholm