Nygärde Samfällighetsförening

Nygärde Samfällighetsförening förvaltar tre anläggningar och består av 37 fastigheter. Samfällighetsföreningen lyder under de lagar som reglerar samfälligheter och enskilda vägar och har tilldelats uppgiften via Lantmäteriet. Det är upp till varje kommun att avgöra om man vill ha en del av vägnätet administrerat av en vägförening. Nacka kommun har beslutat så.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Ordförande

Håkan Enström

076-859 3930

Kassör 

Jannica Hollingworth

070-275 6865

 

Sekreterare

Helen Sandström