Norsvikens Samfällighetsförening

Bakgrund Föreningen bildades våren 1985 för att förvalta gemensamhetsanläggningen Skälsmara Ga 5 omfattande de tre sektionerna grönområde, badstrand, flotte och väg från bommen (Sektion I), vattenanläggning Sveden och Kärret (Sektion II) samt brygga, båtuppläggningsplats, iläggningsramp (Sektion III). Våren 1987 fusionerades Steenmarks Samfällighetsförening med Norsvikens Samfällighetsförening varvid den senare övertog förvaltningen av gemensamhetsanläggningen Skälsmara Ga 6 omfattande vattenanläggning med pumphus (Byn) och infiltrationsanläggningarna för de sju fastigheterna i Skälsmara by. Senare (2009) har den gemensamma infiltrationsanläggningen ersatts av enskilda anläggningar som inte omfattas av Ga 6 och därmed inte förvaltas av föreningen. En fastighet utträdde ur Skälsmara Ga 5 sektion III - brygga med båtuppläggningsplats år 2001 och kvarstår därmed endast som medlem i Skälsmara Ga 5 sektion I - Grönområde mm.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.