Välkommen till Norrberga samfällighetsförening i Sturefors

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheten

Norrberga samfällighetsförening bildades 1977 i samband med att bostadsområdet byggdes. Samfälligheten består av 66 fastigheter fördelade på 26 villor och 40 radhus. Dessutom finns sex garagelängor och en samfällighetslokal.

Föreningens ansvarsområden är VA, sophämtning, vägar och grönytor.

De 66 hushållen är uppdelade i 7 grupper som var och en ansvarar för skötsel av olika grönytor och lekplatser.

Information till nyinflyttade

I dokumentet nedan finns information om vår samfällighet som alla nyinflyttade ska ta del av. Det är respektive gruppledare som ansvarar för att detta sker.

Information om Norrberga Samfällighet