Norra Glasbruket Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kort om oss

Norra Glasbruket Samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningar och -ytor innanför gatorna Konstgjutarens gata, Sallys gata, Rosengrens gata och Glasblåsaregatan.

Samfällighetens organisationsnummer är: 717916-0382.

Styrelsen består av:

Mia Lindroth, ordförande

Ann-Charlotte Björklund, sekreterare

Per Ahlgren, kassör

Anna Boudrié, ledamot

Cecilia Andoff, suppleant