Murgrönan Samfällighetsförening

Välkomna till Murgrönan samfällighetsförening.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Föreningen består av 107 fastigheter på Blåklockevägen, Liljekonvaljvägen och Luktärtsvägen i Norra Gryta ca 5 km från Västerås centrum. I området finns uppvuxna grönområden och flera lekplatser. Till föreningen hör också en samlingslokal som kan hyras för kalas eller fest.