Trafik- och parkeringsregler

Vägarna mellan radhusen är avsedda för gång- och cykeltrafik. För allas trevnad och för barnens säkerhet ska vi köra in våra motorfordon och mopeder så lite som möjligt i området.

  • Att köra in med motorfordon i området är enbart tillåtet vid av- och pålastning eller vid transport av sjuka och rörelsehindrade
  • Parkering får endast ske inom markerade platser
  • Boende i området parkerar på fördelade platser
  • Besökande till området parkerar på gästparkeringen
  • Det är parkeringsförbud i hela samfällighetens område
  • Högsta tillåtna hastighet inom området är 10 km/h. Med tanke på den dåliga sikten mellan husen skall dock hastigheten hela tiden hållas så låg att fordonsföraren kan stanna eller väja för lekande barn.
  • Tomgångskörning inom området är förbjudet
  • Det är förbjudet att tvätta bilar och husvagnar inom området samt att utföra reparationen som medför miljöfarligt avfall som oljespill, färg och slipdamm

Parkeringsbolag sköter om att parkeringsföreskrifterna efterföljs.