Parkering

Så här fungerar det med parkeringsplatser i samfälligheten.

Till varje hus finns en p-plats under tak. Denna p-plats tillhör huset och får hyras/lånas ut av innehavaren till annan medlem i föreningen. P-platsen skall vid försäljning av huset lämnas till den nye ägaren.

Styrelsen kan vid behov omfördela ovanstående p-platser. Givetvis kan medlemmar själva komma överens om att byta ovanstående p-platser.

Om så sker skall styrelsen meddelas (parkeringsansvarig), för att kunna hålla registret över parkeringsplatser uppdaterat.