Välkommen till Mor Ingegerds Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kort om oss

I januari 2015 tog vi boende över Mor Ingegerds samfällighet från byggherren Trollängen. Det här innebär att vi själva numera får se om våra gemensamhetsytor och betala för sophantering m.m.

I samband att vi tog över valde vi även att gå med Villaägarna. Ett medlemskap som bl.a. gav oss möjligheten att ha den här hemsidan. I skrivandes stund är den synnerligen knapphändig, men med tiden kommer här återfinnas en mängd matnyttigt material som du som medlem kan ta del av.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

Styrelsen

Följande personer valdes i samband med att vi tog över föreningen i januari 2015. Mandatperioden löper till nästa årsstämma i maj 2016.

Orförande: Stefan Anger

Kassör: Ola Kjellson

Sekreterare: Thomas Wikman

Suppleant: Per Fogelin