Välkommen till Lycke-Krokens VA-Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

STYRELSE

Jan-Olof Johansson, ordförande
Jarl Olverin, sekreteraretare
Lennart Lund, ledamot
Kent Olsson, ledamot
Elisabeth Falk, suppleant