Loppholmens samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Loppholmens samfällighetsförening består av 19 fritidsfastigheter och ligger på södra Väddö.