Välkommen till Lodjurets Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kort om oss

Samfälligheten bildades 1976 då även fastigheterna är byggda. Det ingår 49 fastigheter i samfälligheten, grönområden, carportlängor.

Det finns 10 st extra parkeringar att hyra, kölista handhas av kassör. Kostnad 100 kr/månad.

Det finns även 5 st förråd att hyra som delas av 10 fastigheter, kölista handhas av kassör. Kostnad 150 kr/ månad för helt förråd.