Välkommen till Ljungheds Kvartersamfällighet

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheten

Ljungheds Kvarterssamfällighet består utav 9 huslängor med gemensam garagelänga ch 62 lägenheter med enskilda ägare.