Lännalöts VA Samfällighetsförening

Hej och välkommen till Lännalöts VA Samfällighetsförenings hemsida.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontaktuppgifter styrelsen, revisor och valberedning

Bild från arbetet med att gjuta fundamentet till den gemensamma pumpbrunnen, ett arbete som utfördes 8/4 2017.

 

Lännalöt VA Samfällighetsförening
org. nr. 717920–1798

Styrelsen:

 • Mats Östlund, ordföranden,
  mats[at]strandlyckan[dot]se, 070-300 2251
 • Magnus Thibblin, sekreterare,
  magnus[dot]thibblin[at]hotmail[dot]se, 070-592 1432
 • Björn Moberg, ledamot,
  bjorn[dot]moberg[at]gmail[dot]com
 • Mats Utas, ledamot,
  mats[dot]utas[at]antro[dot]uu[dot]se
 • August Ferm, ledamot,
  aferm87[at]gmail[dot]com, 073-074 4474

Valberedningen:

 • Andreas Almstedt,
  anti[dot]davidsson[at]gmail[dot]com, 072-553 9185
 • Tomas Romppala,
  thomas[dot]romppala[at]gmail[dot]com, 070-996 2135

Revisor:

 • Eva-Therese Romppala