Välkommen till Kyrkbackens Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

I vårt område finns det förtiotvå friköpta radhus, som delar på ansvaret att upprätthålla en god närmiljö och en bra sammanhållning.

Vi äger tillsammans hela området med parkeringsplatser, gemensamma gräsytor med mera.

Det är styrelsen i Kyrkbacken som ser till att arbetet med att underhålla och utveckla våra gemensamma anläggningar fungerar.

Här kan ni som är medlemmar hitta nyttig information om vårt område. 

Vänliga Hälsningar

/Styrelsen