Kvegerö Fritidsområde Samfällighetsförening

Föreningen består av 154 delägande fastigheter. Det finns fyra gemensamhetsanläggningar som föreningen ska underhålla och reparera efter behov. GA:2 Vägar, 154 delägande fastigheter. GA:3 Grönområden mm, 154 delägande fastigheter. GA:4 Sommarvatten, 152 delägande fastigheter. GA:5 Avloppsanläggning, 4 delägande fastigheter.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.