Kvarteret H S Nybergs Samfällighetsförening

Välkommen till Kvarteret HS Nybergs samfällighetsförenings hemsida!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

VÄLKOMMEN TILL KVARTERET HS NYBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS HEMSIDA!

 

Kontaktpersoner:

Anders Borlund, ordförande

Lars Hagel, sekreterare

 

Du når oss på HS.Nyberg@hotmail.com

 

Ansvarig för hemsidans innehåll är föreningens sekreterare!