Kullegärdets Samfällighetsförening

Välkommen till Kullegärdet

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kort om oss

Kullegärdet är ett radhus område med 89 fastigheter som byggdes 1978 i Sävedalen, Partille.

Samfälligheten

Området förvaltas av en samfällighetsförening. Gemensamnt för alla fastigheter är gångvägar, lekplatser, planteringar, biluppställningsplatser, garage, TV-anläggning med förstärkare, gemensam ytterbelysning mm. Föreningens styrelse har till uppgift att förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar samt föra redovisning över föreningens räkensskaper. Kostnaderna för gemensamma anläggningars skötsel och underhåll debiteras fastighetsägarna via årliga avgifter till samfällighetsföreningen. Utdebitering sker kvartalsvis, 30/1, 30/4, 30/7 och 30/10.

Föreningen håller årligen en ordinarie stämma under april månad. Föreningen håller gemensamma städdagar i området varje höst och vår, läs mer om det här.

Historik

Kullegärdet byggdes 1977- 1978 med inflyttning 1978. Byggherre var HSB i Göteborg. De 89 fastigheternas beteckning är Ugglum 4:479–4:567.