Kullaskogens samfällighetsförening

Här kan du hitta information om området, senaste nytt och dokumentation riktad till dig som medlem.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kullaskogens samfällighetsförening grundades 1985 i samband med att området stod klart. I området var grundidén att olika boendeformer skulle blandas. BRF Kullaskogens punkthus med lägenheter i ena änden av området och Vaxholms bostäders hyreslägenheter som bands ihop med de parhus och radhus som ligger längs Kulladalsvägen. Efter att BRF Kullaskogen nyligen utträtt och att Vaxholms bostäder ombildades till en bostadsrättsförening i början av 2000-talet, består medlemsfastigheterna idag av 33 par- och radhusfastigheter tillsammans med BRF Västan 1. 

Samfällighetsföreningen förvaltar gemensamhetsanläggningen Vaxön G:a 4. I denna anläggning ingår tre sektioner - kortfattat är en sektion de tre gemensamma parkeringarna, en sektion är den gemensam lokalen och den tredje är stora delar av den innergård som finns mellan vändplanen på Kulladalsvägen fram till gemensahetslokalen. I uppdraget att förvalta gemensamhetsanläggningen ingår bland annat att underhålla och utveckla de gemensamma parkeringarna, träd och grönytor samt samfällighetslokalen. 

OBS! Hemsidan är under uppbyggnad. Saknar du någon information? kontakta oss i styrelsen.

Kontakt