Välkommen till Krikonbackens Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kort om oss

Krikonbacken är ett barnvänligt område med bilfria gångar, stora grönytor, två lekparker och närhet till skog och natur.

Till förskolan och grundskolan (1-9) tar man sig utan att passera någon bilväg.
I krikonbacken finns också Hargs BK med sina fotbollsplaner.

Den vackra Nyköpingsån passerar Krikonbacken på sin väg från sjön Långhalsen ner till Nyköpings innerstad och stadsfjärden.

barnvänligt område foto

Information