Välkommen till Kopparhaga samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kort om oss

Vår samfällighet sköter VA, vägar och rekreationsområden för villaområdena Nygårds Hagar och Nygårds Backar i Taxinge, Nykvarns kommun. Vi levererar också VA till Nygård och Taxinge förskola.

Grannsamverkan

En grannsamverkan i Nygårds Backar är uppstartad. Kontakta Janet Engberg (Hällbyv 15) om du inte redan är med.

En grannsamverkan för Nygårds Hagar finns också.