Karets Samfällighetsförening

Välkommen till Karets samfällighetsförening på Östra Ersboda!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kort om oss

Välkommen till Karets samfällighetsförening på Östra Ersboda!

Samfälligheten Karet består av 42 friköpta radhus med adresserna Mjölkvägen 183–265.

Kvarteret Karet byggdes år 1992 av Bostaden AB.

Om samfälligheten

Tidigare var här fina blåbärsmarker för de boende på Västra Ersboda. Radhusen såldes först som bostadsrätter, men omvandlades senare till hyresrätter. Bostaden AB bestämde sig år 2002 för att sälja ut hela området, och inga nya hyresgäster togs emot. De som ville fick köpa sina hus, och 2004 bjöds resterande hus ut på öppna marknaden.