Kantmyntans Samfällighetsförening

Välkommen till Kantmyntans samfällighetsförenings hemsida.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheten

Inom Kantmyntan (enligt fastighetsregistret Kantljungen 12 samt Kungsmyntan 42) har vi två föreningar:

Kantmyntans Samfällighetsförening
organisationsnummer 716417-3127 bildades 1975 som en anläggningsfastighet med ansvar för garage, vägar, ledningar, lekplatser mm ( enligt vårt sk Anläggningsbeslut som tillkom 1976-02-09). Sedan december 2007 ingår även sophanteringen i anläggningsbeslutet. Alla fastigheter "måste" ingå i Samfälligheten och obetalda kvartalsavgifter kan utmätas i fastigheten.

Kantmyntan Centralantenn Ekonomisk Förening
organisationsnummer 716408-6801 bildades 1991 för att ansvara för vårt kabelnät och kostnaderna för drift ( dvs avgifter från ComHem samt reparation av kablarna). Till att börja med hade föreningen 47-50 medlemmar, men i dagsläget har 52 fastigheter anslutit sig till den ekonomiska föreningen.

En ekonomisk förening är att jämställa med ett aktiebolag, när det gäller formella krav. Styrelsen anmäls till Bolagsverket och föreningen är ett skattesubjekt.

Kantmyntans Samfällighetsförening - förklaring till namnets uppkomst består av 52 fastigheter varav:

  • 11 fastigheter har fastighetsbeteckning Kantljungen 1-11( dvs Backlöksvägen 83-103)
  • 41 fastigheter har fastighetsbeteckning Kungsmyntan 1-41 (dvs Backlöksvägen 109-189)

Logiken i numreringen i fastighetsregistret jämfört med numreringen av gatuadresserna är lika gåtfull som logiken i numreringen av garagen.

Mer information