Hyrvagnens Samfällighetsförening

Välkommen till Hyrvagnens Samfällighetsförening på Bysmedsgatan i Malmö

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kort om oss

De första inflyttningarna i området skedde 1971-11-01. Samfällighetsföreningen 470 Hyrvagnen bildades 1972-01-27. Vid årsstämma 1987-03-04 ombildades föreningen till Hyrvagnens Samfällighetsförening och antalet anslutna fastigheter är 44. Fiber installerades våren 2015.

 

Bilder

Bilder på samfälligheten
Bilder från städdagen 9 april 2016