Välkommen till Höstfibblans samfällighetsförening!

Vi är en samfällighetsförening i Backlura, norra Hässelby villastad utanför Stockholm.Föreningen består av 68 fastigheter som byggdes 1974.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.