Välkommen till Herrgårdens Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Föreningsstämma tisdagen den 28 maj.

Medlemmars motioner till årsmötet lämnas till ordförande senast 30 april.

Separat kallelse kommer.