Hemmingstorps Samfällighetsförening

Välkommen till Hemmingstorps samfällighetsförening. Området är vackert beläget vid Östersundet vid Vänerns strand och består av 78 friköpta tomter, småbåtshamn, badstrand och stora grönområden som ägs och sköts av föreningens medlemmar.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Hemmingstorps samfällighetsförening är till största delen ett område med fritidshus beläget ca 15km utanför Mariestad. Alla tomter är  friköpta och de gemensamma ytorna såsom hamn, badstrand och grönområden underhålls på medlemmarnas bekostnad