Välkommen till Helenas Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Styrelsen önskar alla medlemmar

God Jul och Gott Nytt År.

Tänk på att det kan bli halt så här års.

Varje hushåll ansvarar för sandning och skottning av de gemensamma områdena. Enklast blir det om alla tar en bit utanför den egna tomten. Tänk på att sand ordentligt, det kan stå föreningen dyrt om någon skulle halka på vårt område.

Historik

Samfällighetsföreningen Helena byggdes 1973 av byggföretaget Småa.

Maskinpool

I samfällighetens gemensamma förråd finns det verktyg som får användas av alla medlemmar.

Tänk på att göra rent och vårda de verktyg du använder. Verktygen är inköpta för våra gemensamma pengar. Om det skulle finnas intresse för inköp av något som saknas går det bra att lämna förslag om detta till styrelsen. Dyrare inköp måste tas upp på ett föreningsmöte.

Informationsmaterial

Samfällighetsavgiften
Samfällighetens storlek beräknas efter storleken på hus. Fråga kassören för mer information.

I samfällighetsavgiften ingår:

  • Vatten och avlopp
  • Sophämtning
  • Kabeltv
  • Förråd
  • Garage
  • Vatten och avlopp
  • Samfälligheten betalar för den gemensamma vattenförbrukningen.

Sophämtning
Sopor lämnas i de gemensamma behållarna parkeringsplaten. Dessa är enbart avsedda för hushållssopor. Farligt avfall får inte lämnas här. Närmast plats för att lämna tidningar och glas är vid Spånga IP, på andra sidan om Spånga kyrkväg. Batterier brukar man kunna lämna in i affärer som säljer sådana. Grovsopor och farligt avfall skall lämnas till därför avsedda uppsamlingsplatser.

Kabeltv
Kabeltv tillhandahålls av ComHem.

Förråd
Förråden disponeras av varje hushåll men är gemensam egendom och du får därför inte bygga om eller förstöra dess på något sätt.

Garage
Garagen är avsedda för bilparkering. Tänk på att du ställer in din bil eftersom parkeringsytan utomhus är begränsad.

Grannsamverkan

För att minska risken för inbrott i området är det bra om alla hjälps åt att hålla kontroll.

Om du ser någon som smyger omkring i området eller verkar bete sig underligt så fråga vad personen i fråga gör där.

Det är också viktigt att alla utomhuslampor fungerar. Lamporna som sitter utefter gångvägen är gemensamma och styrelsen försöker se till att byta glödlampor när de går sönder. Lamporna som sitter på husen är också gemensamma, men här är det varje hus som måste sköta bytandet av glödlampor.