Hässelby-Vallmons Samfällighetsförening

I Vallmon finns 25 fastigheter med friköpta tomter. Det gemensamma området består av infartsvägar och parkeringar, grusgångar, gräsytor och planteringar som alla medlemmar ansvarar för. Vallmons totala yta är drygt två hektar.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.