Välkommen till Harörats samfällighetsförening!

Föreningen består av 56 fastigheter. Samfälligheten förvaltar områdets vägar, parkeringsplatser, va-nät, belysningar, planteringar, grönområden, lekplatser, kabel-TV, garage och bodar. Föreningen ansvarar även för snöröjning av gemensamma ytor. Två gånger om året har vi gemensam städdag i området, en gång på våren och en gång på hösten. Då städar och underhåller vi våra gemensamma byggnader, planteringar och lekplatser.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.