Gesundastrandens VA samfällighet

Välkommen till föreningens hemsida!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

________________________________________________________________

Gesundastrandens VA samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningarna Gesunda GA:23-GA:33 vid Siljans strand i Gesunda. Föreningen förvaltar anordningar för vattenförsörjning och avlopp. 

Föreningen är ansluten till det kommunala vatten och avloppssystemet.

Har du frågor och vill komma i kontakt med föreningen så når ni oss via:

info@gesunda-va.se