Välkommen till Gånglåtens Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheten

Föreningen bildades juni 1999 från att ha varit en bostadsrättsförening i HSB. Husen byggdes 1980-81 med inflyttning februari till november 1981. I samband med övergång till Samfällighetsförening friköptes all tomtmark från Malmö Stad samt taken på alla fastigheterna blev utbytta.

Föreningen består av 102 fastigheter ägda av medlemmarna. Gemensamhetshus, parkeringsgarage och tomtmarken i övrigt äges av föreningen. Adresserna är Folksångsgatan 4-210, 215 79 MALMÖ.

Fastighetsbeståndet är uppdelat på 8 st enplanshus på ca 80 m2 och 94 st tvåplanshus på 115-133 m2 (varav 10 st friliggande).

I samfällighetsavgiften ingår sophämtning, skötsel av området med tillhörande gemensamhetshus och kabel-TV från Com Hem med 16 kanaler m.m.

Värme o kallvatten debiteras separat och avräknas en gång per kvartal.

Det finns 26 radgarage, 77 p-platser under jord samt 38 platser utomhus på övre p-däck. Dessutom finns mopedgarage för 6 st. mopeder eller mc. Varje medlem äger rätt att hyra en p-plats under tak. För övriga platser finns kölista. För besökande finns det 12 st. avgiftsbelagda p-platser.

I gemensamhetshuset (Blå huset) finns lokal för uthyrning samt bastu. Det finns stolar bord och porslin för ca 60 personer. Välutrustat kök och stereo ingår.

För mer info om avgifternas storlek, klicka här.