Välkommen till Fontänens Samfällighet

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

På denna sida hittar du information rörande samfälligheten och dess aktiviteter, protokoll från tidigare möten och tid för årsmöte.

Du kan också lämna förslag till styrelsen här.