Välkommen till Fjordholmens Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Denna sida är tänkt att vara informationskanal för alla medlemmar. Styrelsen kommer att använda sidan för publicering av budget, årsmötesprotokoll och annan information som är riktad till föreningens medlemmar.