Fastighetsföreningen Tobaksplantan Ek. Förening

Välkommen!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Styrelse 2018

Ordförande Claes Lewander 0723-962110 

Kassör Eva Svärdh 0736-007605 

Sekreterare Jonatan Årevall 076-8100652

Ledamot Hanna Renström 070-7865156

Ledamot Eric Björk 070-4771203

Suppleant Viktor Carlsson

Suppleant Björn Götestrand

Tillsyn

Tillsyn av värmecentral samt kontaktperson för tvättstuga:

Mikael Palm 013-164343
0705-420464