Fanjunkarvägens Samfällighetsförening

Välkommen!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Fanjunkarvägens samfällighetsförening

Organisationsnummer 717914-9526

Föreningen förvaltar Säby g:a 5, ändamålet är: Vatten- och avloppsanläggningar

Kontakt

fanjunkarvagenssamfallighet@gmail.com

Styrelsen

Ordförande  Valentina Saarinen Barrera Fanjunkarvägen 14
Kassör Mikael Nilsson  
Ledamot Anna Lindgren  
Suppleant Linda Eriksson  

Historia

Fanjunkarvägens samfällighet bildades 2013, första inflytt till husen skedde året innan och framåt. Samfälligheten är uppdelad på två adresser, Fanjunkarvägen 4-18 samt Ålstavägen 15A-C.

Området tillhörde tidigare Svea flygflottilj F8 och omkringliggande byggnader tillhörde Försvarsmakten.