Välkommen till Fältets Samfällighetsförening 

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kvarteret Fältet i Smedby

Vår samfällighet finns i kvarteret Fältet i Smedby som är beläget c:a 1 mil väster  om Kalmar. Samfälligheten är en gemensamhetsförening som drivs av fastighetsägare med friköpta hus tillsammans med bostadsbolaget Kalmarhem AB. Kalmarhem äger ett stort bestånd av hyresrätter inom samfällighetens gemensamhetsområde. Detta medför att Kalmarhem innhar två ledamötsplatser i vår styrelse. Beslut som fattas i styrelsen görs alltså tillsammans med Kalmarhem AB.

På vår hemsida kan du ta del av information och nyheter samt en del bra tips och lite regler för gemensamhetsboendet. Här kan du också se vad som är på gång i området fältet. Vi hoppas att du ska trivas som boende och medlem i Fältets Samfällighet. Som medlem är du alltid välkommen att höra av dig till oss om du har frågor som rör boendet eller vårt gemensamma område. Tips och synpunkter är det självklart att du kan ge. Här nedan finns kontaktlänk till föreningens styrelse.

                                  Kontakta föreningen

 

FEL_2182_00001Ny orienteringsskylt 1.jpg

 

TRIVSELREGLER

 Garage och P-platser

  •  Garage och P-platser ska endast användas till det de är avsedda för. Således är det inte tillåtet att utnyttja garage som extra förråd eller för annan verksamhet än uppställning av bil eller fordon. Det är inte heller tillåtet att i garage förvara större mängder brandfarliga vätskor, tryckkärl eller explosiva varor som kan orsaka skador vid t.ex. brand. Det är heller inte tillåtet att koppla in eldriven apparatur för kontinuerigt utag av el i garagen. Detta gäller också för eldriven motorvärmare.
  • P-platser ska användas för åkfordon. Dessa ska vara försedda med giltigt och väl synligt parkeringstillstånd i vindrutan. Samfällighetens hushåll får inte ställa upp sina fordon på besöksparkeringarna i området. Samma gäller för Kalmarhems hyresgäster. Skyltningarna vid besöksparkeringarna ska följas.
  • Områdets P-platser får heller inte användas för långvarig uppställning av släpar, varuvagnar, husvagnar eller avställda/skrotade bilar eller fordon. Sådan uppställning kan beläggas med parkeringsbot. Vid tillfällig uppställning av t.ex. släp eller husvagn ska denna förses med giltigt parkeringstillstånd väl synligt.
  • All övrig parkering på områdets ytor och gångar är förbjuden.

 

Miljöhus och sophantering 

  • Områdets fyra miljöhus är endast avsedda att användas för de sopor och återanvändningsbara material som anges på respektive kärl i husen och på de kärl för komposterbart material som under säsong står uppställda utanför husen. Allt annat skräp, avfall och återvinningsbart material ska lämnas till Återvinning Kretslopp Sydost för sortering och deponi varav den närmsta är belägen strax norr om Kalmartravet.
  • De som ställer deponibart material, som hör hemma på återvinningscentral, i eller vid miljöhus eller på annan plats på området kommer att bli fakurerade för kostnaden för bortforslandet. Detta gäller både samfällighetshushåll och hyresgäster hos Kalmarhem.
  • Givetvis för allas trevnad kastar vi heller inte skräp på gångar, lekplatser, parkeringsytor eller andras tomtområden. Papperskorgar är för närvarande bortplockade från området då dessa användes på allt för felaktigt sätt. Hushållssopor och deponimaterial hör inte hemma i vanliga utepapperskorgar.
  • Tömningstider av sopkärlen för de olika fraktionerna kan inhämtas på Kretslopp Sydosts hemsida. Klicka på denna länk: När tömmer vi ditt kärl? Kretslopp Sydost - Skriv in antingen Svedjevägen eller Fältvägen i sökrutan - OBS! Det finns två alternativ för varje väg - välj det soprum du använder - klicka på "Ladda ner                                                                  

          

Husdjur

  • Det är många i området som upplever problem med lösspringande katter som förorenar i rabatter, på ute-och lekplatser och på förstukvistar. Vi uppmanar kattägare att se till sina katter så att dom inte bidrar till denna otrevnad. Vi är medvetna om att det på området förekommer katter också från annat håll. Detta är ett problem som vi funderar över hur man kan komma tillrätta med.
  • Hundägare plockar upp efter sin hund och slänger bajspåsar i härför avsedda kärl. Och du låter väl inte hunden markera revir på grannens staket?

 

Användbara kontakter vid driftstörningar

 

 

 Webredaktör: Glenn Holmberg

 

 

                                                                           Kontakta föreningen