Exempel Samfällighetsföreningen

Här är vår fina Samfällighetsförening. I vår förening är x personer och vi förvaltar följande...

Idyllisk trävilla omgiven av träd
iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheten

Det är alltid trevligt att berätta lite om samfälligheten.

 

  • Var ligger samfälligheten?
  • Hur många fastigheter omfattar den?
  • Historik och varför den heter det den gör
  • Karta över området.
  • Bild/bilder från omgivningen
  • regler för uthyrning

Kontakta styrelsen

Ordförande

Sten Larsson
Nejlikebacken 3
orforande@exempelforeningen.se

Sekreterare

Maria Klar
Nejlikebacken 15
sekreterare@exempelforeningen.se

Kassör

Beata Olsson
Blåklintstigen 6
kassor@exempelforeningen.se