Dormsjö Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

Dormsjö samfällighetsförening
Dormsjö 218
776 98 Garpenberg

Dalarna

Tfn 0225 230 05

Vår samfällighetsförening förvaltar vårt gemensamt vatten, avlopp och vägar.

I föreningen ingår Svensbotäkten med sju fastigheter.

Styrelsen

Ordförande: Jörgen Skörsemo, 073 986 33 22

Kassör: Yvonne Egeberg, 0225 230 05

Sekreterare: Johan Bergstad, 070 640 96 90

Ordinarie: Evan Erola, 076 261 29 31

Ordinarie: Barbara Reckhardt, 070 062 00 05