Dormsjö Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

Dormsjö samfällighetsförening
Dormsjö 218
776 98 Garpenberg

Dalarna

Tfn 070 2020 782

Vår samfällighetsförening förvaltar vårt gemensamt vatten, avlopp och vägar.

I föreningen ingår Svensbotäkten med åtta fastigheter.

Styrelsen

Ordförande: Barbara Reckhardt, 070 062 00 05

Kassör: Yvonne Egeberg, 0225 230 05

Sekreterare: John Egeberg, 070 399 1537

Ordinarie: Ylva Bergstad

Ordinarie: Cecilia Ekenberg