Citronmätaren Samfällighet

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Inbetalning medlemsavgift/Payment of association fee

Medlemsavgiften skall betalas till föreningens bankkonto på Swedbank i Limhamn. Om du flyttar från området gäller betalningsskyldighet för medlemskapet fram till och med datum för avflyttning. Meddela alltid styrelsen kontaktuppgifter till köpare/nya föreningsmedlemmar i god tid innan avflyttning. 

Medlemsavgifter från och med 31 maj 2022: Styrelsen har beslutat att ändra på frekvensen på medlemsavgiftsbetalningarna. Detta innebär att vid betalning den 31 maj kommer denna innefatta förskottsbetalning för 6 månader framåt i stället för 3. Detta för att minska på den administrativa bördan för styrelsen och så att vi inte behöver köpa in faktureringstjänst. 

Bankgiro: 5642-597

Summan faktureras inför periodens förnyels och betalas till bankgiro med OCR-nummer som referens.

 • Citronmätaren 19-21, 36-40 och 41-45:
  • 5228 SEK senast 31 maj 2023 (6 månaders förskott/six months pre-payment)
  • 5228 SEK senast 30 november 2023 (6 månaders förskott/six months pre-payment)
 • Citronmätaren övriga (ALL other Citronmätaren estates not stated above)
  • 5100 SEK senast 31 maj 2023 (6 månaders förskott/six months pre-payment)
  • 5100 SEK senast 30 november 2023 (6 månaders förskott/six months pre-payment)
 • Fastigheterna 1:33, 1:91 och 1:95
  • 570 SEK senast 31 maj (årsavgift 2023)

Var noga med att ALLTID ange OCR nummer(ej fakturanummer) vid betalning enligt  / Always state your OCR number when paying the invoice.

Det är varje medlems ansvar att hålla reda på betalning av medlemsavgiften! Sen betalning ger föreningen rätt att ta ut dröjsmålsränta. / Please note that it is every member's responsibility to keep track of their membership fees! Late payments give the association the right to take out interest.