Byalagets Samfällighetsförening

Byalagets Samfällighetsförening i Täby är en förening med totalt 102 radhus i Ellagård mellan Byalagsvägen i norr och Byvägen i söder.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.