Bredhults Fritidsområdes Samfällighetsförening

Välkommen till Bredhults fritidsområde! Vårt område ligger vackert vid Bredasjön. Föreningen har tre gemensamhetsanläggningar: vägar, grönområde och bad plats, vattenförsörjning, och ett antal fastigheter har en gemensam avfallsanläggning för bad, dusch och diskvatten. Vår förening är hållbarhetscertifierad enligt PEFC. Allt vår skogsvård baseras på villkor i PEFC. Dessutom är våra trivselregler baserade på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.