Blåklintsvägens Samfällighetsförening

Välkommen till Blåklintsvägens Samfällighetsförening.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Här hittar du viktiga nyheter och meddelande

2024-03-10

Påminnelse - Årsmöte 19/3 kl 19.00 vid IK

Kallalsen skickades ut med underlag på 29/2 och kompletterande underlag på 10/3.

Styrelsen ser fram emot att träffa er på mötet. En kopia av underlag finns också som en länk under Dokument på denna webbplats. Du måste logga in för att ta del av underliggande dokument.

 

Gamla nyheter

2023-04-15

Vårstädskväll onsdag 19/4

Onsdagen den 17 april har vi vårstädningskvällen. Många händer gör lätt arbete, så vi utgår från att varje hushåll kommer bidra till kvällen.

Samling 18.00 vid föreningens garage.

Att göra:

 1. Grus borstas bort från gräsytorna ut på vägarna så att det lätt kan sopas upp dagarna därefter. Det vore bra om ni borsta gruset som finns framför era tomter mot mitten av gatan för att underlätta sopningen på torsdag.
 2. Avloppen rengörs från löv och annat skräp. Detta inklusive det kommunala avloppet på cykelvägen mellan BV 8 och BV 10. Det finns ett verktyg för detta i det gemensamma garaget som består av en lång stång med en skopa. Två personer behövs.
 3. Lekplatsen/lekplatserna städas.
 4.  Kantstenarna vid parkeringsplatserna ska läggas tillbaka på plats så bra som möjligt
 5. Vid behov rengöring av insidan av den gröna sopbehållaren.
 6. Sätta upp husnr. skyltarna.

Mer information kommer snart att komma ut om allmänt underhåll och skötsel, inklusive gräsklippning, häckar med mera.

 

2022-02-15

Årsmöte 2022

Nu äntligen kan vi ha årsmöte tillsammans och i tid!

Onsdagen den 23 mars kl 19.00.

Hålls i Pingis-rummet i byggnaden bredvid ISK cafébyggnad.

Kallelsen och tillhörande papper kommer att läggas i er postlådor i pappersform (förhoppningsvis för sista gången innan vi röstar för ändringar i stadgarna till fördel av digitala utskick).

2022-01-16

Besiktning av elnätet mm

onsdag morgon (19/1) kl 08.00 få vi besök av Bravida för att utföra en okulärbesiktning på elnätet i garagen. Rapport har kommit in om glappkontakter i lamporna och spruckna väggkontakt för motorvärmare mm. Vi kommer se över läget och inventerar vad som behöver bytas ut inklusive kablar mm. V.g. och flyttar din bil för att underlätta besiktningen. Tack!

Det finns fler som har köpt el- eller elhybridbil eller kanske ha funderingar att köpa en sådan. Dessvärre finns det ingen gemensam lösning för laddning av bilarna i föreningen. Detta är fortfarande en juridisk komplex fråga samt en dyr investering. Styrelsen har en aktiv koll på utvecklingen. Ni får inte ladda bilen med ström från garagen eftersom elsystemet är underdimensionerat för detta samt skulle ogiltigförklara vår försäkring vid en brandolycka.

2021-10-06

Planerat strömavbrott 7/10

Påminnelse om ett planerat strömavbrott den 07-OKT-2021, mellan 07:00 och 15:30. På grund av arbete på ledningsnätet kommer strömleveransen att brytas under ovanstående tid. Tänk på att elapparater och elledningar alltid måste betraktas som strömförande.

2021-08-14

Ny gräsklippare

Nu har vi en ny klippare avsedd för föreningens gemensamma ytor. Den är lika enkel att köra som den gamla. Likt den gamla har den ingen drivning. Det är benkraft som gäller men klipparen är lätt. Den här är i plåt vilket gör det än viktigare med rengöring. Efter klippning ska den rengöras även på undersidan. Dra loss tändstiftskontakten innan rengöringen! Gör rent med en träpinne. Gräsklipparbensin kommer finnas i förrådet – säg till om det börjar ta slut. Se bilderna.

 

2021-05-23

Gräsklippning mm.

Hej,

Tack till alla som hade möjlighet att delta på årsmötet för två veckor sedan och för fortsatt förtroende för styrelsen. Protokollet och övriga dokument är nu upplagt under Dokument fliken på webbsidan (ni måste logga in för att komma åt dessa). Dessutom skickas protokollet ut i pappersform.

Gräset har börjat växa för fullt på Blåklintsvägen tack vara allt regn som har kommit. Några områden har redan kommit igång med gräsklippningen trots att gräsklippningsschemat påbörjas officiellt nu i v. 21. Var snäll och att hålla schemat och att klippa samtliga delar i ert område särskilt dem som ligger på utkanten t.ex. vid parkeringar mm. Schemat hittar ni under Dokument fliken. 

 

2021-03-25

Hej,

Vänligen boka onsdagen den 14 april kl 18.00 för vårstädningskvällenVid dåligt väder, reservera den 21 april. Vi träffas vid föreningens garage.

Arbete att utföra:

 • Ta bort grus från allmänna utrymmen, såsom gräsytorna, in i mitten av vägarna så att det lätt kan samlas upp med sopbilen
 • Grus kan till och med kastas ut på vändningsnivån på Blåklintsvägen och vi får entreprenören att sopa upp dit också
 • Tvättning av soptunnor
 • Städa området inkl rabatter, lekplatser osv
 • Tömning av silbrunnar (vid behov)
 • Allmän kontroll och översyn

2021-03-04

Enligt utskicket på 15/2-2021 har det ordinarie årsmötet skjutits upp från mars till maj. Detta pga den rådande situationen med Coronapandemin. 

Tid:        Lördag den 08 maj, kl. 10:30

                Reserv 1: Söndag den 09 maj, kl. 10:30

                Reserv 2: Lördag den 15 maj, kl. 10:30

Plats:     Utomhus bakom garagelängden där föreningsförrådet finns

2020-12-04

Entreprenören kommer om en vecka (fre 11/12, troligen tidigt på f.m.) för att utföra service på garageportarna. Inför besöket:

 • Lämna porten olåst
 • Flytta ut bilen eller andra fordon/föremål som kan hindra deras arbete

Felen som några av er rapporterade för några veckor sedan har framförts. Om någon annan har fått problem med dörren skicka ett meddelande till styrelsen senast på måndag (7/12).

2020-10-20

Folkhälsomyndigheten har tagit beslut om skärpta allmänna råd i Uppsala län gällande från och med idag. Pga detta tillstånd har styrelsen återigen beslutat att skjuta upp årsmötet som skulle hållits imorgon den 21:e oktober. Vi återkommer med mer information om hur årsmötet kommer hanteras i år.

Mer information finns på pappret som deledas ut till era postlådor ikväll och som e-post.

2020-10-18

Styrelsen kommer ordna en service av garageportar där några hushåll har uttryckt problem. För att få ihop en lista skicka en beskrivning av ev. problem som ni har. Senast om en vecka, sön 25/10. Om inget problem upplevs behöver ni inte skicka något förstås.

2020-09-05

 1. Ett nytt försök till årsmöte. Lägga onsdag den 21 oktober kl 19.00 i era almanackor. Vi kommer hyra den stora lokalen hos SIK dvs där vi brukar finnas. Kallelsen kommer läggas i era brevlådan. För att respektera riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten:
  1. Närvaro begränsas till max en person per hushåll
  2. Hela rummet skall användas med utspridd sittning för att maximera socialavstånd
  3. Ingen kaffe kommer serveras
  4. Om man inte har möjlighet att delta, ger en skriftligt fullmakt till en granne om du vill
 2. Föreningens parkeringsplats mitt emot föreningens garageförråd får bara användas av besökare. Dvs inget hushåll får lägga beslag på denna parkeringsplats för en egen fordon men istället hänvisas annanstans, tex till sitt eget garage eller p-plats mittemot.

2020-08-23

Alla hushåll är ansvariga att kasta matavfall i bruntunnor eller att tillämpa en kompostering på egen tomt enligt föreskrifter (https://www.uppsalavatten.se/globalassets/dokument/om-oss/verksamhet-och-drift/renhallningsforeskrifter_uppsala_kommun.pdf).
Matavfall få ej kastas i det gröna sophuset som är avsett för brännbart avfall. Tyvärr finns det en lukt från det gröna sophuset som väcker misstankar om att matavfall är med bland soporna. Det får inte ske.