Björkrisets Samfällighetsförening

Vi är 70 fastigheter som har gemensamma anläggningar och åtaganden.Detta hanteras av Björkrisets Samfällighetsförening, som består av alla 70 fastigheterna.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Vi som bor här i området är en blandning av familjer med barn i olika åldrar, familjer där barnen flyttat ut och en hel del som byggde sina hus när området byggdes 1972.

På den här hemsidan hittar du som boende i området information om vårt gemensamma område, styrelsen, kommande händelser och du kan även låna de stolar, bord och partytält som finns i föreningen.

 

Vad innebär det att bo i en samfällighet?

Att bo i en samfällighet är lite annorlunda mot att bo i ett eget hus, en bostadsrätt eller ett hyreshus.

Vi som bor här och äger vår fastighet är också delägare i en gemensamhetsanläggning som heter Björkriset. För att kunna förvalta gemensamhetsanläggningen, bildas i regel en samfällighetsförening. Ägaren i en fastighet som har andel i en gemensamhetsanläggning blir obligatoriskt medlem i samfällighetsföreningen. När du som ägare säljer din fastighet så frånträder du automatiskt ditt ägande i Björkriset och den nya ägaren blir automatiskt delägare i Björkriset.