Välkommen till Bindaren Norra Samfällighetsförening

Bindaren norra samfällighetsförening bildades 1983 genom en lantmäteriförrättning. Föreningen förvaltar och underhåller gemensamhetsanläggningen Lomma ga:4 som består av garage, parkeringsytor, grönytor och del av Toftavägen.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.