Benöns samfällighetsförening 

Välkommen till vår hemsida.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Föreningen förvaltar gemensamma anläggningar för 31 fritidsfastigheter belägna vid Öster-Mörtarö, Gräsö, Östhammars kommun.

Kontakt styrelsen:

Ordförande: Eva-Karin Jonsson 070-9424335