Båtshakens samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakta styrelsen

Maila styrelsen:

batshakens@gmail.com

 

Medlemskap

Som medlem i Villaägarna har du bl a fri expertrådgivning, förmånliga försäkringar samt el- och bredbandsavtal. Du får kraftiga rabatter på ett stort antal produkter och tjänster. Förmånspaketet byggs kontinuerligt ut. Alla medlemmar får medlemsmagasinet Villaägaren med råd, tips och aktuell information om det mesta som rör villaboendet.

Genom att vara med i Villaägarna är du med och påverkar ditt boende nu och i framtiden. Vi tillvaratar dina intressen genom ett kraftfullt opinionsarbete såväl på riksplanet som regionalt och lokalt. Idag har vår organisation över 315 000 medlemmar och fortsätter att växa. Och det är viktigt. Ju fler vi blir, desto större kraft får vi att påverka bostadspolitiken och förhandla fram bra medlemsförmåner.

Vill du ha information via papper, kontakta styrelsen.