Bäckens Samfällighet

Välkomna till Bäckens hemsida! Här inne kan ni läsa om allt som berör samfälligheten och de boende. Ni har tillgång till stämmoprotokollen, förvaltning- och verksamhetsberättelser.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.
Namn Befattning Telefon E-mail
Jenny Lantz  Ordförande    
Emine Oulad Younes Vice ordförande    
Fredrik Roos Sekreterare    
Anders Thunholm Kassör    
Kaj Nord      
Mattias Eriksson      
Emil Wanngren