Åsekulle Samfällighetsförening

Välkommen till Åsekulle Samfällighetsförenings webbplats. Samfälligheten bildades 2015 och består av 129 andelar fördelat på fristående villor, hyresrätter och ett vård- och omsorgsboende. Samfälligheten är belägen strax väster om Kungsbacka på Onsalahalvöns norra del.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.