Välkommen till Ärlans Samfällighetsförening

Föreningens medlemmar är ägarna av 24 fritidshus i kv Ärlan i Olofsbo strax norr om Falkenberg.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheten

 

Ärlans Samfällighetsförening bildades 1977. Föreningen äger fastigheten Falkenberg Morups-Lyngen 3:19.

Föreningen förvaltar den på fastigheten inrättade gemensamhetsanläggningen Morups-Lyngen GA:1. Anläggningen omfattar vattenförsörjning, avloppsanläggning, grönområde med parkering och lekplats samt kvartersanläggning.

Föreningen upplåter genom arrende även tomtplatser till ägarna av de 24 fritidshus som är medlemmar i föreningen och delägare av gemensamhetsanläggningen.